Litteratur : Utmanad men inte hotad
  
Dela boken    
Det finns ingen kris på bokmarknaden. Däremot skapar det moderna mediesamhället och de digitala teknikerna nya läsarvanor och sociala mönster. Det litterära systemet förändras men hotas inte. (Ett kapitel ur antologin Framtiden är nu.)
Visa mer