Livet är en sjukamp
    
Dela boken    
För Carolina Klüft blev lärdomarna från idrottsåren viktiga redskap att möta livets nya utmaningar. Då var hon den spralliga sjukamparen som inte kunde förlora. Idag är hon programledare i TV, miljöengagerad och mor till en dotter. Här får vi blicka in i hennes känslor, tankar och strategier för att hantera det som kallas livet. Hon berättar hur hon format sin egen väg och använt leken som livlina. Det handlar om att ge 100 % och om de verkliga segrarna. Skrivet med samma värme och spontanitet som hon en gång visade på idrottsarenan inspirerar hon oss till inre reflektion, till viktiga förändringar och till att ge energi och tröst. Samtidigt är det en uppriktig och ärlig berättelse av en idrottare och förebild med ett angeläget budskap till kommande generationer. I denna Extended Edition-version, får vi även ta del av Carolina Klüfts karriär via videoklipp.
Visa mer