Lokalt ledarskap för hållbar utveckling
  
Dela boken    
Vreden och besvikelsen över det som inte sker i tid och med tillräcklig kraft kommer att leda till krav på ett nytt ledarskap för hållbar utveckling. Det är en självklarhet att kraven riktas mot världens ledande politiker och mot politiker på nationell nivå. Men de lokala politikerna har också en väldigt viktig roll i arbetet för hållbarhet. Denna text publicerades ursprungligen som ett kapitel i antologin ”Framtidsutmaningar – Det nya Sverige” (2013). Peter Örn är ordförande i Delegationen för hållbara städer tillsatt av regeringen 2008 med uppdrag att arbeta till och med 2012. Han arbetar också som rådgivare och föreläsare i frågor som rör ledarskap och hållbar samhällsutveckling.
Visa mer