Makten och härligheten
      
Dela boken    

Stora pengar står på spel för företaget NewEra som gjort ett epokgörande genombrott i sin stamcellforskning. Men det finns konkurrerande forskningsföretag, och mäktiga amerikanska läkemedelsbolag är ute efter kunskapen och dess enorma ekonomiska potential. VD, Carl Fridman, driver företaget hänsynslöst för att komma först. Stämningen är tryckt. Fredrik Ahlgren hyrs in som konsult.     Samma dag Fredrik börjar blir ekonomidirektören överkörd av en smitare. När en kvinnlig anställd strax därefter hittas strypt, hamnar Fredrik i händelsernas centrum. Hon har bett Fredrik ta hand om en cd-skiva. Skivan innehåller kemiska formler. Henrik Fock, kritikerhyllad för thrillerdebuten Ty riket är mitt (2001), håller spänningen på topp i sin nya bok. Det är en välfunnen intrig om människor i ett företag, om deras relationer och drivkrafter. Och om hur vissa tar sig rätten att överskrida gränser som gäller för andra.

Visa mer