Malinga
  
Dela boken    

Artur Lundkvist, den store resenären bland svenska författare, ger på lyrisk prosa stämningar och intryck från Indien, Afrika, Italien och Sydamerika. Landskap, städer och folk fångas i visionära ögonblicksbilder, som genom sin poetiska kraft ger långt mera av liv och verklighet än de flesta mer konventionella reseböcker.

Många land och många tider har också lämnat stoff till det kapitel som gett boken namn. Malinga, det stora och föga kända kolonialriket återfinns inte på någon karta, men den lyriskt satiriska skildringen av dess stammar saknar inte anknytning till vår egen tid och dess seder. Boken rymmer också ett knippe "Afolyrismer", skarpa och avslöjande tänkespråk och iakttagelser om modern västerländsk kultur, där finns den utsökta novellen "Bertina" och en rad korta porträtt av människor, "Naturer, karaktärer". Två självbiografiska avsnitt speglar barndom i en primitiv landsbygd, ungdom och utvecklingskamp i en stor, främmande stad.

Malinga från 1952 ger uttryck för en starkt självständig syn på människan och civilisationen och framlägger den på ett språk av stor poetisk skönhet och slagkraft. Detta ger också enhet åt det rika och mångskiftande innehållet i volymen; den har blivit en bok som inte liknar någon annan.

Visa mer