Medicinens öga - Sjukdom, medicin och samhälle - historiska erfarenheter
  
Dela boken    
Läkaren och den sjuka definierar sjukdom på olika sätt. Om medicinens öga ser den sjuka som ett objekt för rationella ingrepp, är Karin Johannissons perspektiv patientens. Hon visar att det ofta är samhällets behov som präglat den medicinska praktiken: ”Medicinen lever i ett kulturellt rum, i ett slingrande samspel mellan kunskap, behov, värderingar och maktspråk.” På www.norstedts.se/standigtaktuella hittar du fler återutgivningar i denna serie. Finns även som e-bok.
Visa mer