Mental träning - Focus på framtiden
  
Vägledd Mental träning
Fokus på framtiden 

Skapa din egen framtid, möt dig själv i tre situationer för ökad hälsa och välbefinnande, stärkta relationer och ditt personliga ledarskap. 
Dina tankar om framtiden blir tydligare och klarar och du kommer uppleva en inre frid.
Camilla Gyllensvan, Mental tränare och NLP lärare, guidar dig genom denna vägledda mentala träning på ett mästerligt och effektivt sätt.
Så låt dig ledas och stärka dig mentalt, så att du kan vara ditt bästa jag i alla situationer.
Denna vägledda mentala övning kan du använda närsomhelst du behöver och rekommenderas att användas även som förebyggande för sund mental och fysisk hälsa.
Rekommenderas till tonåringar och vuxna
Visa mer