Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb
  
Dela boken    
En ekonomi som förmår gå på två arbetsmarknadsben, som lyckas med den gröna omställningen, som behåller sin makroekonomiska styrka och som blir bättre på kunskapsöverföring, entreprenörskap och teknisk utveckling – det är den sortens flexibla ekonomi som har störst chans att klara de framtida utmaningarna. Denna text publicerades ursprungligen som ett kapitel i antologin ”Framtidsutmaningar – Det nya Sverige” (2013). Klas Eklund är seniorekonom på SEB och adjungerad professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Han har tidigare bland annat arbetat som planeringschef på Finansdepartementet och ekonomisk­politisk rådgivare till två statsministrar samt EU-kommissionens ordförande.
Visa mer