Militär ledning. Från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen- Marco Smedberg

Betyg 3.9
9h 46min
bookCoverFor

Beskrivning

Den berömde militärteoretikern Carl von Clausewitz hävdade i början av 1800-talet att krig är en kamp mellan viljor. Militär ledning handlar om denna kamp och om orsakerna till varför den ena sidan får övertaget. Vad kännetecknar god ledning? När och varför misslyckas ledning?

I boken analyseras militär ledning ur ett historiskt perspektiv med belysande exempel. Författaren diskuterar ledningsprocesser i länder med krigserfarenhet från och med Napoleonkrigen fram till dagens fredsbevarande insatser. Ett genomgående drag i krigshistorien är hur framgång eller motgång tydligt kan relateras till ledningen. Här framkommer även hur möjligheterna och sätten att leda har förändrats i takt med teknikens utveckling.

Författare:
Uppläsare:
Format:
Ljudbok
Tid ljudbok:
9h 46min
Språk:
Svenska
Utgiven:
2021-06-24
Förlag ljudbok:
Historiska Media
ISBN ljudbok:
9789177897316

© Historiska Media (Ljudbok)