Min första kärlek
  
Dela boken    
»Gästerna hade avlägsnat sig för länge sedan. Klockan slog halv ett. Kvar i rummet var endast värden tillsammans med Sergej Nikolajevitj och Vladimir Petrovitj.« Till Turgenjevs märkligaste verk hör Min första kärlek (1860). Själv framhöll han den gärna som sin mest personliga. Den unge mannens rivalitet med fadern var något som han själv hade upplevt, till och med vid en ännu något spädare ålder. Ivan Turgenjev (1818-1883) var den förste av de stora ryska författarna som väckte uppmärksamhet i utlandet. Vid sidan av sina romaner fortsatte Turgenjev att skriva noveller.
Visa mer