Musik : Utan gränser
  
Dela boken    
En ständig expansion det är berättelsen om musikens värld under 1900-talet: mer musik i alla stilar och genrer, fler medier som sprider musik, fler som spelar samt ett hyllande också av tradition, historia och kulturarv. Så ser framtiden också ut. Under ytan sker det dock stora förändringar. (Ett kapitel ur antologin Framtiden är nu.)
Visa mer