Natten innan de hängde Ruth Ellis
  
Dela boken    

De stora memoarerna ligger ständigt på salongsborden. De skarpa och skapande tankarna. De heroiska besluten. De omvälvande politiska skeendena. Allt det Intressanta, Viktiga, Betydelsefulla.Mina berättelser växer ur något annat. De växer ur de händelser och impulser - ibland tvivelaktiga impulser - jag i ögonblicket tagit på allvar, med konsekvenser jag inte kunnat förutse. På vägen från missionshuset i Småland, över stenrösen och genom skogen ut i världen, har jag oupphörligt letat efter ett kvinnoliv med kärlek, närvaro och frihet och plötsligt, efter många år, upptäckt den människa som hela tiden funnits vid min sida. Förvånade och skakade av livet och döden fick vi äntligen syn på varandra."Margareta Strömstedt

Fotograf: Jacob Forsell

Visa mer