Nytt och gammalt : dikter
  
Dela boken    
”En diktbok är lik skrinet
med många ädla stenar
och många smycken små,
lik mångahanda vinet,
som källaren förenar
i en och samma vrå.” (ur dikten Inledningsvers)
Diktsamlingen Nytt och gammalt gavs ut första gången 1897. Gustaf Fröding (1860-1911) debuterade 1891 med diktsamlingen Guitarr och dragharmonika, som placerade honom bland 1900-talets främsta poeter.
Visa mer