och trädet svarade
  
Dela boken    

... och milda makter som du tjatar! I decennier har du gormat om tvångsrekryteringen till städerna om fenoxisyror om krigsskadestånd till Vietnam om utsvältning via handelsbojkott om järnvägens miljövänlighet om Hollywood som Sveriges överordnade kulturråd om Norrland och Riks-Sverige… När ska du förnya dej? och sluta tjata? Svar:när landets makthavare upphör med tvångsrekrytering till städerna när fenoxisyror blir förbjudna när USA betalar krigsskadestånd till Vietnam när I-länderna upphör med sin utsvältning av U-länderna när bil-väldet ersätts med järnväg och segelfartyg när kulturen får en chans gentemot Rambo-väldet när Norrland erkänns som en likvärdig del av Sverige då! Sara Lidman (1923–2004) föddes i Missenträsk, Västerbotten och är en av de stora och nydanande språkkonstnärerna i svensk litteratur. Hennes debut 1953 med romanen Tjärdalen introducerade byn Ecksträsk samt hennes på bibel och dialekt grundade poetiska prosa. Essäsamlingen och trädet svarade utkom för första gången 1988.

Omslagsformgivare: Henning Trollbäck

Visa mer