Och vet inte vart
    
Dela boken    

Här får vi bl a veta hur man förebygger olika infektioner och vilka varningssignaler man ska uppmärksamma. Korta och lättbegripliga symtombeskrivningar hjälper oss att snabbt och på ett tidigt stadium ringa in vilken infektion man kan ha drabbats av. Tips ges på hur man genom egenbehandling kan bota sig själv, när det är dags att söka läkare och hur man får ut det mesta möjliga av läkarbesöket.


Alla människor kommer någon gång i närkontakt med infektionssjukdomar. Lika mycket lidande som själva infektionen orsakar kan oron och alla praktiska problem i samband med den ge. Den som är aktiv och välinformerad har bättre förutsättningar att kurera sig själv än den som är omedveten.


Boken behandlar barns och vuxnas infektioner, kärlekens infektioner och infektioner under graviditeten. Återkommande symboler gör det lätt att konstatera t ex om den sjukdom man tror sig drabbad av smittar eller inte, om symptomen främst visar sig i huden m m.


Initierade råd och tips ges också inför utlandsresan vilka infektioner som är vanligast i olika världsdelar och hur man hanterar dem, vilken mat som är säker att äta utomlands och vilken man bör undvika. I en översiktlig uppslagsdel kan man informera sig mer om aktuella sjukdomar.


Visa mer