Rise blir fullständigt överrumplad av känslorna Edvin väcker i henne. Hon har aldrig mött någon som han förut. Det är inte lätt för Rise att hantera allt runt övertagandet av gården och ryktena som uppstår. Ragna har i alla fall inga planer på att underlätta saker för henne.
Visa mer