Pälsen
      
Dela boken    

Säkert skulle hustrun åter älska honom, om han vore klädd i päls. 5 min


Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blevo mindre, utom de som hade pälsverk.

Så börjar Hjalmar Söderbergs klassiska novell om läkaren som får låna en päls - en av de där riktigt stora, livsberörande novellerna, om några sekunder som kan förändra en människas liv.


Visa mer