Public Service - Ruta och skärm
  
Dela boken    
Public service-mediernas gamla monopol är brutet och vi översvämmas av medier i gamla och nya former. Public service-medierna kommer att klara anpassningen till ständigt nya förhållanden, men de kommer att få kämpa för att få folk att betala sina avgifter och för att få publik till programmen. (Ett kapitel ur antologin Framtiden är nu.)
Visa mer