Rasismen i Sverige : nyckeltexter 2010-2014
  
Dela boken    

Det pågår idag två parallella rörelser. Å ena sidan växer högernationalismen i styrka. På flera fronter – i riksdagen, på gator­na och i det offentliga rummet – tar rasistiska rörelser större plats. Samtidigt pågår en bred antirasistisk mobilisering, från Kärrtorp till Biskopsgården och Malmös brandstationer, som är historiskt unik.

Denna utveckling behöver undersökas. Varför händer det här just nu? Vad är det vi genomgår? Håller Sverige på att polariseras och i så fall hur? Eller handlar det om att den nationella identiteten är under bearbetning? Vad betyder det i så fall?

Lawen Mohtadi och Devrim Mavi är redaktörer för en antologi som samlar de senaste årens viktigaste och mest intressanta texter inom fältet. Natur & Kulturs författare skriver tillsammans med en rad andra centrala röster om rasismen i Sverige idag. Syftet är att erbjuda kunskap, fördjup­ning och reflektion för en bred läsekrets.

Lawen Mohtadi har tidigare givit ut Den dag jag blir fri (2012), en biografi om Katarina Taikon. Devrim Mavi är chefredaktör för Hotellrevyn.

Visa mer