Reconvalescentia : Gustaf Frödings sista diktning
  
Dela boken    

Gustaf Frödings sista dikter


Den sagan jag drömde, emedan mitt liv
bortflyter i svaghet likt växters,
allt kött är som hö, är som säv och siv,
så läses i bibeltexters
bestämmande ”är” och ”var” och ”bliv”.

(Ur Växtliv)
Gustaf Fröding (1860-1911) debuterade 1891 med diktsamlingen Guitarr och dragharmonika, som placerade honom bland 1900-talets främsta poeter. Diktsamlingen Reconvalescentia utkom postumt 1913 och skrevs under hans sista år i livet.
Visa mer