Så vinner du kommunikationskriget
  
Dela boken    

Vi befinner oss i ett kommunikationskrig där alla kämpar mot alla i kampen om människors tid och uppmärksamhet. Vinnare blir den som etablerar historier som andra vill föra vidare.
I den här boken förklaras hur det nya kommunikationslandskapet fungerar, och hur du själv kan bli framgångsrik genom att använda dig av nutidens mest effektiva vapen –berättelsen.
Per Schlingmann utkom 2014 med Urban express, skriven tillsammans med Kjell A Nordström. 

Visa mer