I ”Sånger ur havet” förenas återigen Sven-Bertil Taube och kompositören Peter Nordahl i ett poetiskt och musikaliskt samarbete. Utgångspunkten är Lars Forssells sonetter om havet, hämtade ur ”Sånger” (1986). Sven-Bertil Taube reciterar sonetterna till en helt nykomponerad musikalisk gestaltning, skriven och dirigerad av Peter Nordahl och framförd av Göteborgs Symfoniker.

I bokutgåvan med samma namn har konstnären Lars Jonsson varsamt bildsatt respektive sonett med sina fantastiska och oefterhärmliga bilder. Här förenas flera konstnärliga uttryck i en bok med en gemensam nämnare – havet.

Visa mer