Sex liter luft
  
Dela boken    

Vi möter ett barn, Ivan, som befinner sig i en helt avfolkad tillvaro. Berättelsen rör sig sedan framåt dag för dag, för att samtidigt, som i en spegling, vecklas ut baklänges. Därtill möter vi det försvunna människosläktet i en schizofrent enstämmig kakofoni. Däremellan växer en apokalyptisk barndomsskildring fram. Romanen försöker invertera det antropocentriska förhållningssätt till världen som ofta utmärker dylika Crusoeska motiv. Världen blir här en drakonisk samling djur och ting, där människan (liksom berättelsen själv) blottläggs som kropp, mönster och upprepning, för att slutligen upplösas i vad som framstår som livets första premiss: upphörandet. Vårt oåterkalleliga upphörande som bildar såväl start- som slutpunkt i Sex liter luft. Andrzej Tichy, född 1978 i Prag, är bosatt i Malmö.  

Omslagsformgivare: Lotta Kühlhorn

Visa mer