Sirensång
  
Dela boken    

"Vid mitten av mitt livs resabefann jag mig som i en mörk skogoch hade förlorat den rätta vägen.En man med ansikte av glattslipad stensträckte ut sin hand som en vägvisareoch jag steg in mellan mörka draperierdär ensamma par satt tryckta intill varandra,försjunkna i drömmar eller lycksalighet."

Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare, introduktör och litteraturkritiker. Han debuterade med diktsamligen Glöd 1928 och skrev sedan ett stort antal verk inom en rad olika genrer. 1968 valdes han in som ledamot i Svenska akademien. Sirensång utkom för första gången 1937.

Visa mer