Stalin bygger: hans politiska liv och gärning
  
Dela boken    
Den gigantiska omvälvning som ägt rum i Ryssland under det senaste kvartsseklet är till ej ringa del resultatet av en mans initiativ och handlingar. Stalins betydelse för den ryska utvecklingen har framför allt under de senaste tjugo åren varit dominerande.
Denna skildring av Stalins liv och gärning från ungdomsåren fram till nu har närmast dokumentarisk karaktär. Författaren låter händelserna och Stalin själv tala som i ingen annan Stalinbiografi. Härigenom får läsaren en god överblick icke blott av Stalins gärning utan av Sovjetrysslands hela utveckling under hans ledning. Författaren förskönar knappast något. Vi få veta att Lenin ansåg Stalin olämplig på sin post emedan han var »för rå». Men vi övertygas också om hans stora egenskaper 'Som organisatör och strateg'. Av stort intresse är också de ingående påminnelserna om Stalins respekt för nationernas självbestämningsrätt, särskilt Finlands.
Boken är avgjort nyttig och inte ett ögonblick tråkig.
Visa mer