Svensk horisont
  
Dela boken    
"'Far, va menas mä en vältalare?'
'D’ä en riksdagsman, när han ä hemma.'"
Svensk horisont är en samling skrönor, iakttagelser och lustigheter med Albert Engströms karaktäristiska illustrationer, som gavs ut första gången 1926. Albert Engström (1869-1940) var både konstnär och författare, och valdes in i Svenska Akademien 1922.
Visa mer