Svensk idéhistoria 3: Renässans- David Dunér

5h 45min
bookCoverFor

Beskrivning

Svensk idéhistoria: Renässans ger en storslagen översikt över människors tankar om naturen, samhället och människan, från introduktionen av boktryckarkonsten och etablerandet av Sveriges första universitet fram till 1600-talets början. År 1483 trycks den första boken i landet och därmed kunde ett större antal texter spridas billigare och snabbare till allt fler människor. Genom grundandet av Uppsala universitet 1477 fick Sverige också en egen miljö för högre utbildning.

Det fortsatta 1500-talet kom till stor del att handla om makten över tryckerierna, ordet och människors själar. Reformationen innebar en radikal förändring av synen på Guds ord, tron och förhållandet mellan den andliga och världsliga makten. Med renässanshumanismen kom nya tankeideal. Den svenska historien letade sig ner i en avlägsen forntid, där svenskarna härstammade från de heroiska göterna. Olaus Magnus beskrev ett Norden inhöljt i snö, is och vinterkyla. På himlen syntes skrämmande järtecken, kometer och vädersolar, som förebådade den yttersta domen och världens undergång.

David Dunér är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han disputerade 2004 på en avhandling om den svenske naturfilosofen och andeskådaren Swedenborg. Han har med den här bokens tre delar skapat ett nytt standardverk i svensk idéhistoria, som inte bara har uppdaterats med den allra senaste forskningen, utan också är det mest fullständiga.

Författare:

Uppläsare:

Format:

Ljudbok

Tid ljudbok:

5h 45min

Kategorier:

Språk:

Svenska

Utgiven:

2023-02-16

Förlag ljudbok:

Historiska Media

ISBN ljudbok:

9789180502436