Svenska folket
  
Dela boken    
”Biskop B. bevistar ett bondbröllop och blir vänligt tilltalad av en gumma:
’Va måns tro han ä – ä han skollärare?’
’Nej, jag ä biskop i Lund.’
Gumman (med en nedlåtande klapp på armen): ’Aja – dä ska nåen va dä åsså!’”
Svenska folket är en samling skrönor, iakttagelser och lustigheter med Albert Engströms karaktäristiska illustrationer, som gavs ut första gången 1923. Albert Engström (1869-1940) var både konstnär och författare, och valdes in i Svenska Akademien 1922.
Visa mer