Sveriges statsministrar under 100 år : Hjalmar Hammarskjöld- Mats Svegfors

bookCoverFor

Beskrivning

Hjalmar Hammarskjöld, politiskt obunden statsminister under världskrigsåren 1914–1917, är en av de stora gestalterna i svenskt samhällsliv under 1900-talets första hälft. Han växte upp under små omständigheter i skuggan av ett stolt släktarv.

Vid 29 års ålder blev han professor i juridik, sedermera hovrättspresident, justitieminister, eckle sia stikminister, diplomat och ledamot av Svenska Akademien. Han var en av sin samtids mest respekterade folkrätts experter, under många år ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag.

På ett avgörande sätt bidrog Hjalmar Hammarskjöld till yttre och inre fred.

Hans neutralitetspolitik under statsministeråren vann respekt såväl inom som utom landet, och hans starka ställning i det borgerliga Sverige bidrog till att neutralisera en aggressiv höger under de viktiga år då utvecklingen mot demokrati fullbordades.

Författare:

Format:

E-bok

Del:

3

Sidor e-bok:

90

Språk:

Svenska

Utgiven:

2012-09-14

Förlag e-bok:

Albert Bonniers förlag

ISBN e-bok:

9789100132446

© Albert Bonniers förlag (E-bok)