Tidigare Liv terapi - vägledd självhypnos
  
Dela boken    
Den här inspelningen är gjord  för att hjälpa dig att släppa gamla mönster från ett tidigare liv som fortfarande styr dig i ditt nuvarande liv. Som påverkar dina nuvarande resultat i ditt liv, just nu.

När du tillåter dig att följa Annalena Mellbloms enkla instruktioner så finns det ingen makt i värden som kan hindra dig ifrån att komma ner i en skön och trygg avslappning och sedan få uppleva ett tidigare liv som är gynnsamt för din personliga utveckling i det här livet.

Att göra tidigare liv med hjälp av denna inspelning innebär att du kommer återuppleva händelser som finns bevarat i ditt cellminne.

Resan kan gå tillbaka till det här livet, till din barndom, till ditt födelseögonblick men även till tidigare inkarnationer där du har levt på olika platser, i olika skepnader i varierande tider.

Under djupavslappning/ Hypnos reser du tillbaka i tiden för att återuppleva gömda händelser som håller dig tillbaka i ditt nuvarande liv.

Denna väg till befriande självinsikt kantas av mycket gott som t.ex.:
* Dödsrädslan försvinner
* Djupare förståelse om sina inre kvalitéer
* Självkännedom
*Förståelse för sitt beteende hur man hanterar relationer, rädslor, pengar, arbetet mm.
Visa mer