Tomten på Töreby och andra julberättelser
  
Dela boken    
Sex av Selma Lagerlöfs julberättelser:
Tomten på Töreby
Kejsarens syn
De visa männens brunn
Betlehems barn
Stenen i sjön Rottnen
Visa mer