Mordmotiv: Passion. När Charlottas Focks två barn och hennes man avlider en efter en under en kort period arresteras Charlotta, misstänkt för mord genom arsenikförgiftning. Motivet? Att hon vill lämna familjen och istället leva med sin älskare. Genom rättsprotokoll och andra skrivelser från den tiden kan hennes bekännelse – och därigenom dom – ifrågasättas. Var det verkligen ett mord, motiverat av passion? Blev rätt mördare dömd? Yngve Lyttkens (1894–1974) var författare och advokat. Han debuterade med Giftmorden i Silbodal 1946 och ägnade hela sitt verksamma liv åt att gestalta välkända kriminalfall ur den svenska historien.
Visa mer