Trött hela livet
  
Dela boken    

“Trött hela livet” handlar om den svåra sjukdomen som kallas ME, ME/CFS eller kroniskt trötthetssyndrom. Det är en sjukdom som främst drabbar kvinnor, som både förstör och begränsar livet genom den förlamande psykiska och fysiska tröttheten. Den drabbade får dramatiskt sänkt livskvalitet och man vet inte riktigt vad det beror på. Vad är det som framkallar sjukdomen?
Kroniskt trötthetssyndrom är en tragisk, gåtfull och omstridd sjukdom om vilken det förs en ständig debatt om orsaken, prognosen och behandlingen.
“Trött hela livet” är den första samlade beskrivningen av sjukdomen och den tillhörande debatten. Boken informerar om definitionen, diagnosen, symptomen och mycket mer med syfte att samla information och sprida kunskap.
Jörgen Malmquist har tidigare varit sjukhusläkare och är nu verksam som medicinsk författare. Hans huvudintresse är svårtolkade och omstridda sjukdomstillstånd.

Visa mer