Ungdomsdikter
  
Dela boken    
”Om gränsen de trätte och slogos,
tills gränsen av blodstänk blev röd,
och fästningar gåvos och togos
och högt över dödsskränen ljöd:
’Hugg skurkarne sönder och samman,
de strida mot sanningens sak’,
och hatet, den härjande flamman,
sjöd vilt i bataljernas brak.” (ur dikten Vapenvila)
Diktsamlingen Ungdomsdikter gavs ut första gången 1917. Gustaf Fröding (1860-1911) debuterade 1891 med diktsamlingen Guitarr och dragharmonika, som placerade honom bland 1900-talets främsta poeter.
Visa mer