Vad jag pratar om när jag pratar om rasism- Seher Yilmaz

Betyg 4.3
3h 13min
143 Sidor
bookCoverFor

Beskrivning

Det är en ansträngning att verka som icke-vit i arbetslivet. Det är ansträngande att kämpa i motvind, att ständigt arbeta för att motbevisa stereotypa föreställningar och låga förväntningar, att göra rätt så att andra får följa efter. Och det är ansträngande att aldrig riktigt bli sedd så som man ser sig själv. Att välja mellan att vara omtyckt, eller vara sig själv.

Vi blir alltmer medvetna om hur rasism inte bara är en fara för samhället utan hur den även påverkar individen. Att uppleva rasism och diskriminering är en psykologisk och känslomässig upplevelse som formar ditt sätt att relatera till omvärlden.

Med utgångpunkt i egna erfarenheter och forskning om ojämlikhet i Sverige synar Seher Yilmaz hur rasismen tar sig uttryck i det levda livet såväl som på strukturell nivå. Hon diskuterar några av vår tids mest omdebatterade frågor: klass, kön, meritokrati, identitetspolitik, välvilja, internalisering.

Med Vad jag pratar om när jag pratar om rasism begreppsliggör Seher Yilmaz rasism i ett svenskt sammanhang: hur ska vi prata om den, vilka ord och begrepp är användbara? Det är först när vi kan sätta ord på förhållanden som de också går att förändra.
Författare:
Uppläsare:
Format:
E-bok, Ljudbok
Tid ljudbok:
3h 13min
Sidor e-bok:
143
Språk:
Svenska
Utgiven:
2021-08-20
Förlag ljudbok:
Natur & Kultur
ISBN ljudbok:
9789127174870
Förlag e-bok:
Natur & Kultur
ISBN e-bok:
9789127170766