De sju dödssynderna formulerades av påven Gregorius den store på 600-talet. Dödssynderna ansågs länge vara så allvarliga att syndaren efter döden skulle komma att hamna i helvetet om man inte ångrade sig. Hur gestaltar sig dessa dödssynder i dagens Sverige? Det har författaren Dag Öhrlund frågat sig och tagit fasta på, vilket resulterat i sju sammanhängande noveller på temat där den tredje novellen tillika dödssynden är Vällust. Jessica Berger, trettionio år och präst i Klara församling var en missbrukare. Hon var medveten om detta, men hade varken lust eller planer på att söka hjälp för något av det. Och förresten, var det inte upp till varje människa att avgöra var gränsen mellan njutning och missbruk gick?
Visa mer