Världens sista roman
  
Dela boken    
Världens sista roman handlar om den alkoholiserade författaren och programledaren Daniel Sjölin, vars mamma har drabbats av alzheimer, som har raserat hennes verklighetsuppfattning och hennes språk. En abort som modern gjort i ungdomen spelar en viktig roll i romanen, vars parallell i nutidsplanet blir det barn som Daniel väntar, men som bär på en missbildning och som dör i livmodern. Eller? Precis som i "Oron bror" bedriver Daniel Sjölin en avancerad katt och råtta-lek med läsaren. Berättelsen är så äkta den kan bli, men är den sann?
Visa mer