Värme
  
Dela boken    
I Värme (1980) gör läraren Göran entré i Sigrid Combüchens romanvärld. Natten till sin trettionionde födelsedag försöker han precisera sin och i någon mån sin generations livssituation. Han gör en både granskande och lyrisk beskrivning av sin barndom och tidiga ungdom i Malmö och Sundsvall och gestaltar uppväxtårens känslor och stämningar. På www.norstedts.se/standigtaktuella hittar du fler återutgivningar i denna serie. Finns även som e-bok.
Visa mer