Veteranens jul
  

”Spring, Erik, spring för lifvet, kära barn,

sök upp den gamle! Säg, att förr vill Brita

gå tiggande sitt bröd från gård till gård,

än jaga honom bort i vinternatten.”

Veteranens jul är ett skådespel som utspelar sig på den finska landsbygden i mörkaste vintern. Den utkom första gången 1859 och uppfördes samma år i Helsingfors. Den finlandsvenske författaren Zacharias Topelius (1818-1898) var även historikers, poet och tidningsman.

Visa mer