Vi var tretton i klassen
      
Dela boken    
Fredrika Lagervall och hennes make är oense om hur många de ursprungligen varit i klassen. Hon säger tolv, men han hävdar att de var tretton. Fredrika bestämmer sig i alla fall för att samla alla gamla klasskamrater till en härlig vårfest. Men särskilt härlig blir den inte, trots hennes ambitioner. Fyra ville inte komma. En kommer objuden. Och en mördas i den gamla skolan vid benrangelstavlan. Christer Wijk finner det mesta förbryllande: mordmedlet, tavlan med benranglet, mysterierna i nuet och i det förgångna. Somliga av klasskamraterna har inte träffats sedan grundskolan, vem vet vad de inblandade har haft för sig sedan dess? Maria Lang var under ett par decennier Sveriges odiskutabla deckardrottning och har kallats Sveriges Agatha Christie.
Visa mer