Vinden vände bladen
  
Dela boken    
Elin Wägner [1882–1949]  var en svensk författare, journalist och feminist. Hon var ledamot av Svenska Akademien från 1944 och en av kvinno- och fredsrörelsens portalfigurer. Vinden vände bladen är en roman från 1947.
Visa mer