Kontrahenterna

4 böcker

Denise Rudbergs historiska romanserie om tre unga kvinnor i andra världskrigets Stockholm som tacklar kodknäckeri, vardagsproblem och familjerelationer.