Omgiven av dåliga chefer

3 böcker

Handskas du också med en hopplös chef? Eller kanske undrar du vad dina medarbetares drivkraft egentligen är?