Sara Vallén

7 böcker

Författaren Cecilia Sahlström är skrämmande skicklig på att träffsäkert skildra brott med starka kopplingar till dagens samhällsklimat.