Vargön

4 böcker

Storslagen natur, gåtfulla mysterier och spännande karaktärer bjuds det på i det gamla brukssamhället. Mona Schiller löser andras brott, men döljer själv mörka hemligheter.